Meniň elektron bukjam

2024-nji ýylyň 13-nji maýynda Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň Kompýuter tehnologiýasy dersleri usuly birleşmesiniň gurnamagynda “Meniň elektron bukjam” ady bilen ussatlyk sapagy geçirildi. Sapagyň dowamynda talyplara elektron bukjany döretmegiň, doldurmagyň we ýöretmegiň tärleri, aýratynlyklary, elektron bukjanyň ähmiýeti giňişleýin düşündirildi. Ussatlyk sapagynda döwrüň täze gazananlaryny internet maglumatlarynyň üsti bilen talyplara ýetirildi. Çäräniň dowamynda talyplaryň beren soraglary durmuş tejribesiniň üsti bilen giňişleýin düşündirlidi. Ussatlyk sapagy möhüm waka hökmünde talyp ýaşlaryň hakydasynda möhürlendi.

Türkmen oba hojalyk institutynyň

Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw

mekdebiniň mugallymy U. Kuläýew