Türkmen dili, onuň gelip çykyşy

Daşoguz agrosenagat orta hünär mekdebi we Daşoguz welaýat kitaphanasy bilen bilelikde gurnamagynda Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli “Türkmen dili, onuň gelip çykyşy” atly tegelek stoluň başyndaky duşuşyk geçirildi.

Türkmen oba hojalyk institutynyň

Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw

mekdebiniň mugallymy: P. Ýegennazarow