Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde geçirilen sergide

Jemgyýeti öwreniş dersleri usuly birleşmesiniň aýlygynyň dowamynda talyp ýaşlaryň boş wagtlaryny bisarpa geçirmezligini gazanmak we sungata, taryha höweslerini artdyrmak maksady bilen mekdebimiziň 1-nji ýyl talyplary bilen degişli usuly birleşmäniň mugallymlarynyň ýolbaşçylygynda Daşoguz welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde 1-10y aralygynda geçirilýän sergä syn etmeklige gezelenje gidildi. Gezelenç talyplar üçin öran gyzykly we özüneçekijilikli geçdi.

Jemgyýeti öwreniş dersleri usuly

birleşmesiniň mugallymy B.Kulmuratow