Ýylyň göreldeli mugallymy

Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Maksad Saparbaýew Türkmen oba hojalyk inistitutynynyň Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde 2022-nji ýylyň jemi boýunça ylmy-pedagogiki işgärleriň arasynda geçirilen reýting bäsleşiginde iň ýokary netije görkezip birinji orna mynasyp boldy. Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň direktory Şageldi Nurgeldiýew tarapyndan Maksad Saparbaýewiçe hormat haty we gymmat bahaly sowgady gowşurdy.Daşoguz Agrosenagat orta

hünär okuw mekdebiniň

mugallymy: Jumamuradow Geldimurat