Okuw mekdebiniň düzgünnamalary


Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň düzgünnamalary


 1. Bölümler hakynda

 2. Hünär etika kadalary

 3. Kitaphana barada

 4. Mugallym wezipe borçlary

 5. Mugallymlar geňeşi

 6. Okuw bölüm müdiri

 7. Okuw bölümi hakynda

 8. Okuw bölüminiň hünärmeni

 9. Referat hakynda

 10. Resmi saýt hakynda

 11. Talyp geňeşi

 12. Talyplar içki tertip düzgüni

 13. Usulyýet geňeşi hakynda

 14. Ykjam aragatnaşyk