"Ýaşlar Watanyň daýanjy"

Türkmenistanyň Senegatçylar we telekeçiler partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetiniň we Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde gurnamagynda Hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren "Ýaşlar Watanyň daýanjy" atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Türkmen oba hojalyk institutynyň

Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw

mekdebiniň mugallymy: P. Ýegennazarow