Göçme okuw sapaklary

Mekdebimizde taýýarlanylýan hünärmenleriň tassyklanan okuw meýilnamalaryny ýerine ýetirmek, talyp ýaşlaryň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak, olaryň nazary okuwlarda alan bilimlerini önümçilik bilen baglanyşdyryp berkitmek maksady bilen Buhgalterçilik hasaba alynyşy hünäriniň 2-nji ýyl talyplary 2024-nji ýylyň fewral aýynyň 21-ne göçme okuw sapagyny Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetinde geçdiler.

Türkmen oba hojalyk institutynyň

Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw

mekdebiniň mugallymy: D. Alowow