Biz halypalardan öwrenýäris

Mekdebimizde taýýarlanylýan hünärmenleriň tassyklanan okuw meýilnamalaryny ýerine ýetirmek, talyp ýaşlaryň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak, olaryň nazary okuwlarda alan bilimlerini önümçilik bilen baglanyşdyryp berkitmek maksady bilen Oba hojalyk önümleriniň tehnologiýasy we gaýtadan işlenilmegi hünäriniň talyplary 2024-nji ýylyň mart aýynyň 13-ne Daşoguz welaýat arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň hünärmeni mekdebimize gelip “Biz halypalardan öwrenýäris” atly halypa-şägirtlik duşuşygyna gatnaşdy.

Türkmen oba hojalyk institutynyň

Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw

mekdebiniň mugallymy: D. Alowow