Hoş geldiňiz!

Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebi

Doly okamak

Okuw mekdebimiz barada

Maglumat

Mekdep Türkmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 25-nji iýunyndaky “Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdepleriniň işini kämilleşdirmek hakynda” 11106 belgili karary esasynda döredildi...

Doly okamak

Okuw mekdebimiz

Orta hünär okuw mekdebimiz 2010-njy ýyldan bäri oba hojalyk hünärmenlerini taýýarlaýar.

Mugallymlar

Okuw mekdebimizde ýokary derejede bilim berýän mugallymlaryň 36-sanysy zähmet çekýär.

Talyplar

Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebimizde 590-sany talyp bilim alýar.

Okuw mekdebimiziň mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň

Ýürek buýsançlary

Ýurdumyzyň we okuw mekdebimiziň täzelikler bölümi

Soňky täzelikler